Čakovickou ulici, která slouží jako důležité propojení Proseka a Kbel, budou po většinu července omezovat práce na vozovce. Důvodem jsou plánované přeložky a především rekonstrukce inženýrských sítí, které souvisí se stavbou okružní křižovatky. Ta vznikne v místě křížení ulic Ke Klíčovu, Letňanská a právě Čakovická.

Práce na vozovce začínají v první etapě už 2. července a potrvají až do 22. července. Po tu dobu bude komunikace pro silniční provoz uzavřena v oblasti křižovatky s Letňanskou a Ke Klíčovu. Vozidlem ji tak nebude možno projet, nicméně z Čakovické do přilehlých ulic jako je například Kojetická nebo Okřínecká bude možno jezdit.

Doporučená objízdná trasa

Praha 9 nechá v oblasti Čakovické rozmístit dopravní značení, které na omezení upozorní. Zároveň též doporučuje nejpříhodnější objízdnou trasu, která je vedena přes Proseckou a Kbelskou. Doporučená trasa je sice dvakrát tak delší, než průjezd Čakovickou, doba jízdy by však neměla být nijak závažně vyšší.