Práce v Zenklově ulici se bude týkat úseku od Palmovky po Bulovku. Plánuje se tu rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury, v rámci které bude pokračovat oprava mostu přes Rokytku, zajistí se rekonstrukce vodovodů a kanalizací a v návaznosti se zrekonstruuje i tramvajová trať, silnice, chodníky a veřejné osvětlení.

Na stavbě budou dělníci působit v několika úsecích, a práce tak budou probíhat na co největším počtu míst najednou. První etapa proběhne od 3. ledna do 25. března příštího roku. Cestující v tomto období musejí počítat s kompletní tramvajovou výlukou v úseku Palmovka – Bulovka, který obslouží náhradní autobusová doprava. Most přes Rokytku se uzavře kompletně a Zenklova ulice bude nepřístupná v úsecích U Meteoru – Horovo náměstí, Kandertova – Vosmíkových a Krejčího – Bulovka.

Jaký bude postup uzavírek v dalších měsících, v tuto chvíli není veřejně známé. Radnice Prahy 8 upozorňuje, že vzhledem k náročnosti celé akce může dojít k posouvání dílčích termínů a změnám v dočasném dopravním řešení. Bližší informace poskytuje web městské části.

Zenklova ulice pamatuje i neplánovaná omezení. K jednomu takovému došlo, když se tu letos v létě horkem poničily tramvajové koleje:

Video
délka: 03:18
720p 360p

Horko nadzvedlo koleje u Palmovky. Místo tramvají jezdily autobusy Aktu.cz