Letité úsilí nakonec přineslo své ovoce. Zhruba 40 let od výstavby parku Přátelství se jeho podoba radikálně změní. Ke stávající rozsáhlé ploše ohraničené ulicemi Jiřetínská, Lovosická, Vysočanská a Prosecká, totiž připadne dalších, více než 23 tisíc m². Jedná se o oblast u metra Střížkov, která byla ve vlastnictví společnosti OC9 s. r. o. Nově bude park sahat až k ulici Lovosická.

Investice do zkvalitnění života

Plochu, o níž se jedná, převzala do své správy Praha 9 již koncem dubna. Zaplatila za ni celkem 175 milionů, přičemž zamýšlela požádat hlavní město o výpomoc v hodnotě 85 milionů, aby neležely veškeré náklady na bedrech Prahy 9. Hlavní město nakonec přispělo částkou 70 milionů.

Nyní už se jen bude jednat o tom, v jaké podobě bude park rozšířen. I k tomu budou přizváni občané deváté městské části, podobně jako v případě ankety, ve které rozhodovali, zda Praha 9 má či nemá pozemky odkoupit. „Už dnes víme, že námětů existuje hodně,“ vysvětlil starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS). „Uvidíme, na čem se nakonec lidé shodnou a co bude realizovatelné. Rádi bychom, aby se ve střížkovské části parku objevily prvky pro volnočasové aktivity, které by doplnily ty z Parku Přátelství.“

Místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) k tomu dodává: „Rozšíření stávajícího parku Přátelství o další nezanedbatelnou plochu je cestou, jak zvýšit životní standart v Praze 9. Vytvoříme zde neměnnou průchodnou zelenou oázu.“

Snaha o citlivé propojení

První setkání zástupců městské části s veřejností o budoucí podobě nově získaných pozemků kolem metra Střížkov proběhly již v dubnu. Další mají následovat. Projekt architektonicky zpracovává Aleš Steiner, který se co nejvíce snaží zohlednit navázání na odkaz architekta Otakara Kuči. Podle jeho návrhů totiž unikátní park Přátelství s vodními plochami a kaskádami vznikal.