Nedávno revitalizované okolí rybníků Nadýmač a Velká i Malá Vodice doslova svádí k procházkám. Lidé zde přitom už po léta čas od času potkávali nutrie, které takové procházky zpestřovaly, a lidé jim nosili nejrůznější krmení. Nyní je nutrií však čím dál více, a navíc ztrácejí ostych i přirozený strach před člověkem.

Roztomilá, ale problematická zvířátka

Ekologové však varují, že nutrie na pražské rybníky vůbec nepatří, byť se jim na nich daří sebelépe, poněvadž je právě lidé chodívají krmit. Letošní mírná zima jim navíc značně napomohla ještě v lepší možnosti reprodukce.

Přirozeností nutrií je stavět si nory v březích a hrázích, čímž je vlastně poškozují. Ztrátou ostychu a strachu navíc nutrie často opouští okolí rybníka, a uchylují se na zahrádky nejbližších domů, kde likvidují vegetaci a zanechávají nepořádek, který může být lákadlem pro potkany, a ti s sebou pro změnu nesou riziko krysí žloutenky.

Řešení je jediné

„Nedá se nic dělat, roztomilost už musí stranou a nezbývá než povolat na pomoc Záchrannou stanici, aby provedla odchyt,“ uvádí na serveru MČ Prahy 22 mluvčí tamní části Petra Vaňková. A dále nabádá: „Moc prosíme, nekrmte už nutrie!