Berounka se sice poslední roky zdá, jako by byla spíše velkým potokem, povodně ale mohou hrozit kdykoli. Jedním z nejpostiženějších míst v Radotíně při povodních je Šárovo kolo. A právě rekonstrukce za téměř 50 milionů korun by měla lidem v okolí přinést větší bezpečí. Doteď totiž stál velké vodě v cestě jen starý hliněný val s nezabezpečenými vjezdy na pozemky. 

To by se mělo během příštích měsíců radikálně změnit. „Po dlouhých jednáních se zástupci Hlavního města Prahy se nám podařilo vyřešit velmi komplikovaný způsob financování. Stavba zahrnuje novou splaškovou kanalizaci, obnovu vodovodního řadu, rozšíření komunikace, zcela nový chodník a hlavně opatření proti povodni,“ řekl starosta Prahy 16 Karel Hanzlík (ODS).

Opravou projde i poničený Dětský ostrov v Praze 5:

Video
délka: 02:03.63
Video se připravuje ...

Dětský ostrov by měl projít obměnou do roka. Materiál sem dovezou lodě po Vltavě. Tadeáš Provazník

Podle městské části je opatření proti povodním klíčové, protože zmírnění náporu a následků velké vody oproti rokům 2002 a 2013 bylo prvotním impulsem ke změně. „Poslední přesun finančních prostředků stavby za 49 milionů korun bez DPH byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy v listopadu,“ dodal starosta. Ke stavbě mělo dojít už v minulém roce, nakonec však byly opravy odloženy. 

Protipovodňová opatření v Praze

Další opatření proti povodni připravuje Praha 16 pro oblast Rymáně, zde je však nutné nejprve řešit odkup pozemků pro plánovaný protipovodňový val. Jednání s jejich vlastníky podle radnice stále probíhají.

Opatření proti povodním přitom pokračují všude po Praze, včetně jejich testování. Naposledy takto jednotky Integrovaného záchranného systému cvičily na přelomu září a října 2017. Hlavní město takto prověřuje zejména úplnost komponentů hrazení, ověřuje ale také časové limity nutné k jejich výstavbě a zkontroluje při tom i technický stav pevných částí protipovodňové ochrany.