Honosný název Sluneční město ve Zbraslavi podle radnice neodpovídá tomu, co se na místě v současnosti nachází. Na místě byly v minulosti plánovány projekty developerů i radnice, avšak nikdy nedošlo k jejich realizaci. To se má konečně změnit. 

Radnice nově vyzývá své rezidenty, aby se aktivně zapojili do procesu tvorby budoucího využití plochy na Slunečním městě tím, že vyplní krátký dotazník ohledně toho, co by si na místě přáli. Tento prostor je málo využívaný a je tu pouze částečně zanedbaná louka prošlapaná lidmi.

Zbraslav by proto ráda upravila volné prostranství před Dětským domovem Charlotty Masarykové. „Cílem je vytvořit příjemné a hezké místo nejen pro návštěvníky Zbraslavi, ale zejména pro místní obyvatele. V dotazníku můžete vyjádřit svůj názor, sdělit nám Vaše připomínky, náměty a nápady,“ uvádí Hana Haubertová, tajemnice školské komise. Výsledky budou jedním ze základních podkladů pro budoucí obnovu prostoru.

Ve zbraslavské škole otevřeli letos třídu pro prvňáčky. Podívejte se na video:

Video
délka: 00:19
1080p 720p 480p 360p 240p

Třída pro prvňáčky Tadeáš Provazník