Studie nabízí vizi toho, jak by území mohlo vypadat zhruba za 50 let. „Lokalita Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice patří mezi sedm největších rozvojových území v hlavním městě. Městská část proto v žádném případě nechtěla rezignovat na možnost podílet se na jejím budoucím využití,“ vysvětlil radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD).

Se zpracováním rozsáhlé studie se začalo v loňském roce, aby mohla sloužit jako podklad pro připravovaný metropolitní plán. „Ten území vymezoval velmi neurčitě. My jsme proto chtěli – a nadále chceme, jasně vymezit, k čemu má lokalita sloužit. Pokud to neuděláme my nyní, může se stát, že to rozhodnutí udělá v budoucnosti někdo za nás,“ dodal radní.

Občané podali desítky návrhů

Na podzim proto městská část na setkáních veřejnosti představila návrh studie. „To, co představujeme na veřejných slyšeních, nyní už zapracovává připomínky, které se k nám za několik měsíců dostaly. Bylo jich několik desítek a věnovaly se převážně čtyřem hlavním oblastem. Tyto návrhy se tak do současné studie promítly,“ popsal Bohumil Zoufalík.

Při přípravě studie spolupracovala městská část nejen s architekty, ale také s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Současnou podobu návrhu bude městská část prezentovat v květnu. Každé májové úterý se také budou konat veřejná slyšení, kde se bude moci kdokoli seznámit s návrhem a diskutovat o něm. Začátek slyšení je plánovaný vždy na 17. hodinu ve Středisku územního rozvoje Prahy 10.

Podívejte se, jak návrh vypadá:

Fotogalerie
3 fotografie

Podívejte si, jak si lidé z Prahy 10 vymalovali podchod:

Video
délka: 00:50.95

Pražané ze Strašnic si vymalovali podchod: Děti se tu už nebojí Michaela Lišková