Městská část Praha 8 uvolní 10 milionů korun ze svého rozpočtu na rok 2018 projektům, které vzejdou z nápadů místních obyvatel. Tento krok je součástí dlouhodobé vize „MOJE OSMIČKA“.

Nápady se musejí týkat veřejných prostorů, mají být veřejně prospěšné a musí vzejít od obyvatel s trvalým pobytem v Praze 8, kteří jsou starší 15 let. Projekt pak musí svými podpisy podpořit minimálně dalších 15 obyvatel osmého pražského obvodu.

„Bude zajímavé sledovat, jaké projekty budou občané volit v tomto roce. Výsledky hlasování z minulého roku ukazovaly největší zájem o školství a sport. Participativní rozpočet je pro nás skvělá forma zpětné vazby od občanů. Pokud budeme mít dostatečné množství podnětů, budeme moci snáze určit priority při sestavování příštího rozpočtu,“ uvedl místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner (ANO).

Po sesbírání všech podnětů proběhne v létě jejich vyhodnocování, v září dojde na veřejné představení nejúspěšnějších myšlenek navrhovatelů. Pokračovat bude hlasování a v listopadu by mělo být jasné, co nového díky obyvatelům v Praze 8 napřesrok vznikne. Více informací o projektu „MOJE OSMIČKA“ hledejte na webu.

Jeden z loňských projektů na veřejném prostoru Prahy 8 bylo Léto pod viaduktem v Karlíně. Podívejte se, jak akce probíhala:

Video
délka: 00:46
720p 480p 360p 240p

Loni v létě probíhalo v Karlíně Léto pod viaduktem. Eva Fornálová