Společnost Jihoměstská majetková provádí celkovou očistu městské části Praha 11. Řezala stromy, hluboce zmlazovala keřové skupiny. Samozřejmostí je také úklid chodníků po zimním posypu, vyhrabávání ploch zeleně, čištění a oprava dětských hřišť, kterých je na Jižním Městě dokonce 67.

Nyní mají zaměstnanci společnosti na starosti také opravy laviček a dětských herních prvků, čistí a udržují osmnáct veřejných sportovních hřišť, na jaro připravují také školní zahrady. Dále sbírají odpadky v zeleni, vyváží odpadkové koše a doplňují sáčky na psí exkrementy.

Jihoměstská majetková provádí i pravidelný či jednorázový úklid kontejnerových stání nebo přistavuje velkoobjemové kontejnery na biologický či velkoobjemový odpad. „V dubnu se budou vysazovat náhradní výsadby, neboť každý pokácený strom by měl být nahrazen novým. Dále se připravují stroje na první seč, na kterou se pracovníci chystají rovněž v dubnu,“ uvádí městská část.

Potkali jste někde v Praze nepořádek nebo třeba rozbitou lavičku? Nově to můžete nahlásit pomocí aplikace Zmente.to. Jak funguje, se dozvíte v tomto díle Selfie z Prahy:

Video
délka: 07:20.64

Zakázané záběry: Takto jste Prahu neměli vidět! A osada v centru, ze které jde strach Matěj Smlsal, David Vaníček