Pokud by Prahu opět zasáhly povodně, Chuchli by výrazně pomohlo prohloubení potoka Vrutice v úseku o délce zhruba 180 metrů, který podchází sedm mostních konstrukcí vedoucích k přilehlým nemovitostem.

Úprava koryta zajistí, aby již nedocházelo ke zvyšování hladiny vody v prostoru silničního mostu. K prohloubení koryta budou použity především železobeton a dále dlažba z regulačního kamene. Celkově přestavba vyjde na asi 6,3 milionu korun. 

„Zkapacitnění koryta Vrutice vyřeší problémy s dešťovou vodou pod železniční tratí. Vyčištění a prohloubení koryta výrazně zlepší stav v případě povodně,“ sdělila radní Prahy Jana Plamínková.