Ostrý start zón placeného stání v Praze 8 se plánuje na 1. října letošního roku. Na základě výzvy, která se objevila na úřední desce místního úřadu, mají lidé možnost připomínkovat rozmístění parkovacích pruhů v oblasti Karlína.

„Dlouhodobě se snažíme, aby naši obyvatelé mohli v co největší míře ovlivnit konečnou podobu zón placeného stání. Na základě jejich připomínek a podnětů jsme proto přepracovali původní návrh umístění nového dopravního značení v oblasti Karlína a nyní ho přepracovaný předkládáme našim občanům k dalšímu připomínkování,“ uvádí radní pro dopravu Karel Šašek.

Obyvatelé Prahy 8 mají možnost rozmístění zón připomínkovat do 30 dnů od uveřejnění výzvy, to znamená do poloviny září. Plány rozmístění zón v dané oblasti si můžete zobrazit na webu městské části.