Říčanský potok má v současnosti nejhorší stav kvality vody na Podleském rybníce, Rokytka je nejhůře znečištěná v oblasti Kyjského rybníka. „Problémem jsme se začali zabývat na začátku srpna. Byly provedeny chemické rozbory vody,“ informovala Městská část Praha 8 na webových stránkách.

Znečištění nebo řasy?

Správcem vodního toku je přímo město, které však neeviduje žádnou havárii chemického charakteru. Sytě zelené zbarvení vody tak mají s největší pravděpodobností na svědomí přemnožené sinice a řasy.

Jelikož se situace na vodních tocích nezlepšovala, probíhá v současnosti další série testů. Kompletní výsledky veškerých analýz budou dle místního úřadu k dispozici ke konci srpna.

„Jednou z příčin masivního rozvoje sinic může být menší průtok, vyšší teplota vody, vyšší pH a co je podstatné, přítomnost potřebných živin,“ dodává Praha 8.

Podleský ani Kyjský rybník oficiálně nepatří mezi přírodní koupaliště na území hlavního města, proto nespadají pod přísnější dohled hygieniků. Koupání na takových vodních plochách náleží do kategorie „na vlastní riziko“ po celý rok.