V současnosti dochází k řešení veškerých administrativních oficialit kolem znovuotevření přírodního koupaliště. Byla odevzdána dokumentace k územnímu rozhodnutí, do konce června 2016 se pak počítá s vypsáním veřejného projednání. Je už také dokončena dokumentace pro vlastní stavební řízení.

Podle Městské části Praha 4 by se koupaliště Lhotka mělo uvést do provozu tak, aby se stihla letní sezona v příštím roce. První etapa zvelebujících prací, tedy úprava vlastního koupaliště včetně zázemí, má být hotová do 31. května 2017. Ve druhé fázi se bude řešit rekonstrukce stávajících a výstavba nových hřišť a dalších okolních prvků včetně oplocení areálu. Tato druhá etapa se má dokončit až v roce 2018.