Po rekonstrukci mostu a lávky přes potok v Prvomájové ulici přišel na řadu mostek přes Radotínský potok do ulice K Cementárně, na podzim by měla následovat oprava kovového přemostění potoka z ulice U Učiliště do kolmé soutky. Na základě poptávkového řízení byly v březnu přijaty tři nabídky na opravu lávky v ulici K Cementárně. Celkově vyjde oprava na necelých 444 tisíc korun.

Práce, které firma rozplánovala na příští dva měsíce, si nevyžádají uzavření komunikace. Lávka bude neprůchozí vždy jen výjimečně při pracích, které přecházení nedovolí. V posledních dnech byl z mostu odstraněn asfalt a poničený beton.

Po sanaci a doplnění stávající železobetonové konstrukce bude celý povrch zaizolován a znovu překryt asfaltem. Římsy mostku se po opravě zvýší a znovu do nich bude ukotveno opravené zábradlí.

Fotogalerie
3 fotografie