Mateřská školka Vodnická nabízí rodičům dětí zápisy ve dnech 2. května a 3. května vždy od 8:30 do 10 hodin a od 13 do 17 hodin.

K zápisu je potom nutné mít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, lékařem potvrzený Evidenční list dítěte a rodný list dítěte. Samozřejmě je potřeba mít i vyplněnou přihlášku a v případě rodičů, kteří nemají státní občanství v České republice, je potřeba s sebou přinést i doklad o oprávněnosti pobytu na území České republiky zákonného zástupce dítěte.