„Policejní orgán rozhodl dne 21. října 2021 o odložení věci před zahájením trestního stíhání, neboť trestní stíhání je v souladu s trestním řádem nepřípustné,“ uvedl pro Blesk mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala s tím, že s ohledem na ustanovení trestního řádu nebylo možné trestní stíhání zahájit, neboť se činu měla dopustit osoba, která není pro nedostatek věku trestně odpovědná. 

Trestně odpovědné není v Česku dítě mladší 15 let. Vězení se tedy vyhne, specializovaný soud pro mládež mu však může v takových případech uložit různé sankce. „Je to soubor výchovných i ochranných opatření - například napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického psychologického střediska, dohled probačního úředníka, ochranné léčení,“ uvedl už dříve Cimbala. 

Zákon také uvádí, že dítěti mladšímu 15 let lze tato opatření potřebná k jeho nápravě uložit na návrh státního zastupitelství. „Státní zastupitelství je povinno návrh podat bezodkladně poté, jakmile se dozví, že trestní stíhání je nepřípustné, protože jde o osobu, která není pro nedostatek věku trestně odpovědná,“ stanoví předpis. Zda se tak stalo, Cimbala nekomentoval. „K dotazované věci nebudeme poskytovat další či doplňující informace, a to zejména s ohledem na věk dotčených osob,“ uvedl mluvčí. 

Podle zákona soud opatření určí zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření dítěte. Nejpřísnější ochrannou výchovu lze uložit dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý rok věku.

Hororová noc

Ohavný čin se odehrál 28. dubna v Dolních Chabrech. V jednom z domů došlo k pobodání matky a jejího syna (14), pachatelem byl podle informací Blesku jeho stejně starý kamarád, který v domě opakovaně přespával. Podle dřívějších informací CNN Prima News napadená matka vlastním tělem chránila jak syna, tak ještě svou dcerku (6). Útočník jí přitom způsobil vážnější poranění.

Televize uvedla, že se žena snažila své děti zavřít do auta, přičemž se pak sama do domu ještě vrátila pro mobilní telefon. Útočník ji nožem zasáhl do oka, do ramene či do ruky. Kvůli hlubokým ranám podstoupila několik operací, její poraněné oko se lékařům bohužel zachránit nepodařilo. Útočník utekl, ještě tutéž noc policisté vyhlásili pátrání po 14letém chlapci, kterého zraněného zanedlouho našli o několik domů dál. Zda spolu jeho pohřešování a násilný trestný čin souvisí, tehdy nekomentovali.

Video
délka: 00:30.80

Nezletilý chlapec pobodal v domě v Dolních Chabrech ženu a jejího syna Václav Burian

Fotogalerie
51 fotografií