Soudkyně Markéta Binderová uložila 16 obžalovaným podmíněné tresty od jednoho do dvou let. Nižší podmínky uložila tzv. lovcům, vyšší pak lidem, kteří podle obžaloby trestnou činnost organizovali. „Soud, pokud se jedná o lovce, zvážil, že doba, po kterou probíhalo trestní stíhání, byla dlouhá, a to, že se trestného jednání dopustili formou pomoci,“ konstatovala soudkyně. Doplnila, že zvažovala i uložení peněžitých trestů, ty ale podle ní nejsou na místě.

Organizátoři trestné činnosti podle obžaloby sháněli v letech 2011 až 2013 lovce, kteří jezdili střílet nosorožce tuponosého jižního do Jihoafrické republiky (JAR). Platili jim pobyt i další náklady a také sehnali povolení k vývozu trofeje do Česka. Obžaloba tvrdí, že pak od lovců rohy získali za sto amerických dolarů (nyní zhruba 2200 korun) a následně je mnohem dráž prodali nebo se je pokusili prodat vietnamské komunitě, která věří, že prášek z rohů léčí rakovinu.

Obchod je trestný

Obžalovaní lovci v minulosti u soudu tvrdili, že neměli tušení, že by dělali něco nelegálního. Shodně také popřeli, že by za lov dostali zaplaceno. Podle některých zněla dohoda tak, že když se následně vzdají trofeje, nebudou muset platit náklady na cestu a lov. Vývoz trofejí z JAR trestný není, trestný je však následný obchod s nosorožčími rohy.

Obvodní soud předloni 15 ze 16 obžalovaných zprostil obžaloby, Vietnamce M. N. H. potrestal dvouletou podmínkou. Uvedl tehdy, že z faktu, že se obžalovaní nezajímali o to, kdo zaplatí jejich cestu do JAR, nelze dovozovat, že měli v úmyslu neoprávněně nakládat s chráněnými volně žijícími živočichy. Pražský městský soud verdikt zrušil a obvodnímu soudu vyčetl, že důkazy nezhodnotil ve vzájemných souvislostech a nevypořádal se s rozpory.