David K. spolu se svým známým Oskarem R. chtěli podle státního zástupce na přelomu let 2014 a 2015 prodat horní části předního rohu nosorožce, plánovali za něj získat 500 000 korun či více. Oslovili proto podle obžaloby prostředníka, který ho měl nabídnout k prodeji. Trojice nakonec roh neprodala, protože nedostala uspokojivé nabídky. Na nelegálním trhu by však podle státního zastupitelství převyšovala hodnota rohu 1,5 milionu korun. Obžalovaní neměli k prodeji povolení ministerstva životního prostředí.

David K. u soudu uvedl, že se při vyšetřování dostal do konfliktu s určitými zájmovými skupinami, které ho chtěly odstranit. Inspekce podle něj měla o účelovosti stíhání informace, ale ignorovala je. Nevypořádala se ani s jeho opakovanými námitkami proti vyšetřovateli. „GIBS si dělá, co chce a není za to postižitelná,“ prohlásil. Policista dodal, že cenu nosorožčího rohu zjišťoval kvůli svému vyšetřování v asijské komunitě. Jeho další postup ale nakonec neschválil nadřízený.

Zjišťování ceny rohu podle Davida K. navíc není trestným činem. Roh patřil Oskaru R., který ho podle policisty získal legálně. Oskar v přípravném řízení uvedl, že ho jeho manželka zdědila po své matce.

Vinu odmítli

Vinu odmítli i Oskar R. a údajný prostředník L. Sin-Sia. Oba muži však poté odmítli odpovídat na otázky soudu či státního zástupce. „Neměl jsem důvod nic takového udělat. V Číně za to hrozí trest smrti,“ řekl pouze.

Kvůli nouzovému stavu zavedenému kvůli šíření nového koronaviru se soudce ještě na počátku jednání zeptal, zda nikdo nepobýval v rizikových oblastech. Ujistil se také, že všichni s konáním líčení s ohledem na situaci s projednáváním případu souhlasí. Další jednání se bude konat na konci dubna.

O rohy nosorožců je zájem především v zemích východní Asie, kde se používají v tradiční medicíně. Přestože byl prodej a nákup nosorožčích rohů v celém světě zakázán už v roce 1977, kvůli rostoucí poptávce po rozích je pytláci dále zabíjejí.

Fotogalerie
3 fotografie