„Při běžné kontrole letecké pošty celníky byla služebním psem označena zásilka, u které vzniklo důvodné podezření, že obsahuje zakázané zboží,“ uvedla v tiskové zprávě Šárka Miškovská, mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně.

„Fyzickou kontrolou poštovní zásilky byla nalezena krabice, která obsahovala reprodukční soustavu složenou z dvou reproduktorů a subwooferu. Vnitřní kontrolou jednotlivých komponentů byly nalezeny čtyři aluminiové sáčky, které obsahovaly látky rostlinného původu o celkové hmotnosti 951,2 gramů. Po provedení testu testovací soupravou NIK tyto látky pozitivně reagovaly jako marihuana,“ dodala Miškovská.

Drogy odesílatel schoval do balíku s reprobednami.
Drogy odesílatel schoval do balíku s reprobednami.
Autor: Celní úřad Praha Ruzyně
Případ je nadále v šetření Celní správy České republiky. Dovoz nebo vývoz těchto látek v zásilkách se kvalifikuje jako trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.