„Profesor Vostracký byl komplexní osobností, propojující vlastnosti vědce, pedagoga i manažera, a člověkem oddaným své práci. Jsme vděčni, že se rozhodl většinu svého profesního života zasvětit právě Západočeské univerzitě, k jejímuž rozvoji významně přispěl jako její historicky druhý rektor,“ uvedl na stránkách univerzity rektor Miroslav Lávička.

Manažer i profesor

Vystudoval Fakultu elektrotechnickou na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, hodnost doktora věd obhájil na ČVUT v Praze. Zabýval se elektroenergetikou a fyzikou plazmatu.

Po dokončení studia pracoval v podniku Škoda Plzeň jako konstruktér elektrických přístrojů pro vysoké napětí a elektrickou trakci. V letech 1989 až 1992 byl předsedou představenstva. Na ZČU působil od roku 1967, nejprve jako externí vyučující, od roku 1992 jako profesor.  V roce 1998 byl zvolen do čela ZČU a ve funkci rektora působil po dvě volební období, do roku 2004.

Úspěch v zahraničí

Zdeněk Vostracký přednášel na zahraničních univerzitách a konferencích, byl autorem či spoluautorem šesti knih, skript a více než 120 odborných článků a 47 vynálezů, z nichž 15 bylo přijato v zahraničí. V roce 2001 obdržel na londýnské Brunel University čestný titul „doctor honoris causa“.

Za svou pedagogickou činnost byl mimo jiné oceněn v roce 2012 medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně nebo v roce 2018 Cenou Wernera von Siemense pro nejlepšího pedagoga, udělenou za propagaci komplexního inženýrského vzdělávání.

V roce 2014 převzal medaili prof. Lista „Za zásluhy o rozvoj české energetiky“. V roce 2011 byl oceněn tehdejším primátorem Martinem Baxou historickou pečetí města Plzně.

VIDEO: Západočeská univerzita prodá bývalé ředitelství Škody v Plzni. 

Video
délka: 00:50.57
Video se připravuje ...

Západočeská univerzita prodá bývalé ředitelství Škody v Plzni.  Romana Vébrová