Nebylo přitom jisté, zda obžalovaná žena chápe smysl trestního řízení. Podle znalců si ale musela být svého protiprávních jednání vědoma, i když měla rozpoznávací schopnosti snížené. Soud tak její o vině neměl pochyb.

„Peníze poškozeného ji nenáležely a toho si musela vědět. Jako opatrovnice byla opakovaně poučena, jak s nimi nakládat, že je povinna soudu pravidelně překládat výkaz hospodaření s penězi opatrovance,“ uvedl podle serveru Novinky.cz předseda senátu Jiří Žižka.

Synovy statisíce

Ženin syn Martin trvale pobývá v psychiatrické léčebně, nesvéprávný je již od roku 2005. Matka se stala jeho opatrovnicí před šesti lety. Podle obžaloby jej za tu dobu připravila o více než 600 tisíc korun.

„Pro svoji potřebu si ponechávala invalidní důchod svého nesvéprávného syna. Další peníze mu v rozporu s povinnostmi opatrovníka vybrala z vkladní knížky,“ uvedla státní zástupkyně Taťana Ulčová.

Sice vypovídala, ale...

Seniorka u soudu vypovídala, ale bylo zjevné, že vlastně nechápe, v čem je podle soudu problém. „Chtěl, abych si od něj brala peníze. Nerozumím tomu, že mám být trestaná za to, co chtěl, abych dělala. Asi to budu těžko vysvětlovat, a proto nebudu vypovídat,“ uvedla obžalovaná penzistka. Ta podle znaleckého posudku trpí lehkou demencí.

„Obtížně chápe společenské a právní normy a nelze vyloučit, že je bude překračovat. Není ale ve stavu, kdy by pro společnost znamenala vysloveně nebezpečí,“ řekl psychiatr Jan Gábel a dodal, že by se spíš přiklonil tomu, aby soud obžalovanou částečně zbavil svéprávnosti. I tak se máma vracení synových peněz nevyhne.

VIDEO: Jiří Horecký vysvětluje, co je virturální realita, která simuluje vnímání člověka s demencí.

Video
délka: 02:30.17
Video se připravuje ...

Jiří Horecký vysvětluje, co je virturální realita, která simuluje vnímání člověka s demencí Andrea Ulagová, Blesk