Důvodem opravy je hlavně špatný stav vozovky. „Provedeme celoplošnou opravu obrusné vrstvy asfaltu v tloušťce 50 milimetrů. Vyměnit také musíme dožilé a nevyhovující dilatační mostní závěry a na závěr provedeme obnovu vodorovného dopravního značení,“ popsala Andrea Fojtíková ze Správy veřejného statku.

Práce uzavřou vždy jednu polovinu mostu, aby zůstal zachovaný jízdní pruh pro hromadnou dopravu. „Úplná uzavírka pro osobní dopravu je stanovena od 7. července do 31. srpna. Objízdná trasa pro automobily povede Rokycanskou ulicí nebo přes nově zrekonstruovanou Mohylovou ulici a most přes Úslavu v Chrástecké ulici,“ vysvětlila Fojtíková.

Téměř 73 metrů dlouhý most byl postavený před sedmačtyřiceti lety. „Délka samotného přemostění činí 57,8 metru, šířka mostu pak 16,85 metru. Konstrukce je železobetonová s monolitickými opěrami,“ dodal Václav Šašek, technik mostů ze Správy veřejného statku.

Fotogalerie
4 fotografie