Zahájením projektu plníme závazek, který jsme dali městu Plzeň i veřejnosti. Věřím, že obnova této hodnotné památky přispěje k posílení společenského a kulturního života nejen v městské části Bolevec, ale i v rámci celého města,“ řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Oprava bude zahrnovat kompletní stavební obnovu areálu včetně přilehlé zahrady, vybudování návštěvnické infrastruktury, vytvoření prohlídkové trasy a výstavních prostor. Pořádané akce pak návštěvníky provedou církevním i zemědělským rokem tak, jak ho prožívali přibližně na konci devatenáctého století naši předkové.

Středověký dvůr

Zemědělská usedlost U Matoušů má patrně středověký původ. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1635. Po únoru 1948 byli tehdejší majitelé vystaveni perzekuci ze strany komunistického režimu, v padesátých letech 20. století byl objekt využíván JZD Bolevec pro chov vepřů.

Statek mezi paneláky

Po zániku JZD statek postupně chátral. V roce 2004 město Plzeň areál statku vykoupilo od privátních vlastníků a o tři roky později jej darovalo prostřednictvím Národního památkového ústavu České republice. Lokalita je unikátní tím, že si v zástavbě okolních paneláků zachovala osobitý charakter tradičních selských chalup.

Rozpočet obnovy je vyčíslen na 39, 5 milionů Kč. Částka bude z 85 procent hrazena z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Veřejnosti se opravený objekt zpřístupní začátkem roku 2021.

Fotogalerie
8 fotografií