O existenci románského průčelí kostela se odborníci dozvěděli poprvé v roce 1996, tedy před 23 lety. O necelých deset let později zjistili díky sondám i to, že nad dveřmi portál obsahuje reliéfní plochu - tympanon. Teprve letos ale celý portál ze třetí čtvrtiny 12. století díky rekonstrukci kostela stavebníci odkryli.

„Cennou ukázku středověkého stavitelství totiž 353 let překrýval raně barokní portál, který v roce 1666 stavitelé vložili do románského portálu jako do montážního otvoru,“ řekl Zdeněk Chudárek z Národního památkového ústavu, který se průzkumu plaského kláštera dlouhodobě věnuje.

Strom života

Románský portál je přes pět metrů vysoký, tympanon je široký 2,5 metru a je zdobený symboly typickými pro 12. století.

„Je to úplně něco jiného než katedrální tympanony, které vyprávějí biblické příběhy s postavami. Tady jsou cisterciácké křesťanské symboly, které mají velmi starý původ. Představují procesní kříže, stromy života, strom poznání, ve středu je pilíř, který podpírá nebesa, dále jsou tam symboly Slunce a Měsíce a symboly Panny Marie,“ popsal Chudárek.

Jako v antice

Mimořádný je podle něj i víc než 1,5 tuny těžký překlad, na němž je tympanon zavěšen. „Je to zcela mimořádný konstrukční prvek, který byl v architektuře románské už velmi archaický. Je to přepis antické architektury,“ dodal. Podle něj lze podobné dochované cisterciácké prvky spočítat na prstech jedné ruky.

Odborníci zatím nevědí, zda po rekonstrukci zůstane odkrytý románský portál, nebo zda se před něj vrátí barokní.

VIDEO: Majitel hotelu Slovan zazdil bez povolení legendární pasáž v centru Brna.

Video
délka: 00:36.78

Majitel hotelu Slovan zazdil bez povolení legendární pasáž v centru Brna. Jiří Nováček