Na začátku nového softwaru, které centrum vyvinulo, byla prosba lékařů o pomoc se sběrem, evidencí a prezentací dat. „Jsou to základní údaje o pacientech, data z laboratoří, odběry krve a další, a také růst dítěte, váha i výsledky sofistikovanějších vyšetření, jako je sono a podobně,“ uvedla Jana Klečková z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU, pod níž centrum Nové technologie pro informační společnost (NTIS) patří.

Je to velká pomoc

Speciální aplikaci na podrobné sledování nejmladších pacientů vyvinul NTIS spolu s Dětskou klinikou Fakultní nemocnice Plzeň. Podle jejího přednosty Josefa Sýkory je software jedinečný a významně rozšiřuje možnosti v péči. „Je slučitelný s medicínským výzkumným záměrem sledujícím rizikové faktory vzniku střevních zánětů,“ řekl.

Software umožní lékařům vidět data v širším časovém období. „Crohnova nemoc je totiž zrádná v tom, že je prakticky nevyléčitelná. Lékař může pacienta jen uvést do stavu bez obtíží, ale ukazuje se, že nemoc se téměř pravidelně vrací. U někoho dříve, u někoho později. Data vše zachycují,“ uvedla Klečková.

Lékař si tak může vybrat jednoho pacienta a podívat se, kdy léčba zabírala a kdy ne. Jeho profil pak porovná s jinými a může podle něj upravit léčbu. „Na základě všech údajů je možné ji nastavit tak, aby byla pro dítě nejméně bolestivá, nejvíce šetrná a efektivní,“ řekla.

Půlmilionovou částkou na výzkum přispělo loni a předloni hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.

VIDEO: Lék Jána Vilčeka (84) vydělal miliardy: Pracoval na něm 20 let, ocenil ho Obama.

Video
délka: 11:11
1080p 720p 360p

Lék Jána Vilčeka (84) vydělal miliardy: Pracoval na něm 20 let, ocenil ho Obama. David Budai, Aleš Brunclík