Panattoni Pilsen Digital Park má vzniknout na 28 hektarech v areálu bývalé Škody Plzeň v lokalitě Borských teras. „Rozsáhlý brownfield (nevyužívaný pozemek – pozn. red.) je momentálně prázdný,“ řekl generální ředitel Panattoni Europe pro Česko a Slovensko Pavel Sovička. Zóna má přinést stovky pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance.

Záměr, který navazuje na okolní podniky včetně průmyslové zóny Borská pole, je podle Panattoni v souladu s aktuální rozvojovou strategií města Plzeň, momentálně je posuzován vliv stavby na životní prostředí (EIA).

V Česku taková zóna chybí

Panattoni Pilsen Digital Park má umožnit postupné zavádění prvků průmyslu s vysokou úrovní automatizace a robotizace. Cílem hi-tech zóny je také vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa pro absolventy vysokých škol v Plzni.

„Nazrál čas na přípravu území pro průmysl a provozy s vysokou přidanou hodnotou, které v České republice chybí. A kde jinde by taková území měla vzniknout než v Plzni, která je tradičním průmyslovým srdcem naší země,“ uvedl Sovička.

Investor plánuje spolupráci se Západočeskou univerzitou a Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT. „Věříme, že vynikající infrastruktura, dostupnost kvalifikované pracovní síly a jedinečný hi-tech koncept přiláká prestižní zahraniční investory, kteří zde budou provozovat i nejvyšší segmenty své výroby,“ řekl Sovička.

Světové značky už v Plzni sídlí

Na vstupní investici přesahující dvě miliardy korun mají navázat nákupy technologií za 1,5 až tři miliardy Kč. Městu to přinese daň z nemovitostí ve výši osm až devět milionů korun ročně a během celé své životnosti téměř 200 milionů Kč.

Řada světových výrobců už do Plzeňského kraje přesunula výzkum a vývoj, jde například o Siemens, Mercedes Benz, Lear, ZODIAC a další.

VIDEO: Plzeňská fakultní nemocnice má vlastní biobanku, jedinou na jihozápadě Čech.

Video
délka: 00:46

Plzeňská fakultní nemocnice má vlastní biobanku, jedinou na jihozápadě Čech Romana Vébrová