Přestupní uzel má velmi výhodnou polohu poblíž  centra města, v jeho těsné blízkosti vedou dvě klíčové tramvajové a většina trolejbusových linek. Zefektivní se organizace veřejné dopravy v Plzni, zkvalitní se a zrychlí přestupy mezi vlaky, veřejnou příměstskou a městskou dopravou,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulicí Šumavská a kolejiště Hlavního nádraží. Je rozdělen na vlastní terminál v západní části a odstavnou plochu ve východní části, která bude sloužit rovněž jako obratiště pro trolejbusy. Kapacita odbavovací části terminálu bude deset autobusů při volném řazení. Odstavných stání je celkem devět, z toho jedno pro trolejbusy.

 Nové eskalátory, záchody i parkoviště

„Terminál bude na západní straně propojen eskalátory se stávajícím podchodem z hlavního nádraží, nástupiště bude zastřešeno. Ve východní části terminálu se budují toalety a sociální zařízení s místností pro krátkodobý oddych řidičů autobusů,“ popsal David Malán z magistrátního Odboru investic.  

Z terminálu bude rovněž možné použít schodiště či výtah do podchodu, který vede na východní část nástupišť Hlavního nádraží. Součástí stavby jsou také čtyři parkovací stání Kiss and ride, která slouží ke krátkodobému parkování, a dvě parkovací místa pro invalidy.

„Pro stavbu autobusového terminálu Hlavní nádraží mělo město dva důvody. Za prvé vznikne kvalitní přestupní uzel pro občany města, ať již cestují do okolí či do Prahy. Za druhé bude terminál sloužit občanům, kteří do Plzně cestují za studiem či za prací,“ uvedl náměstek primátora Petr Náhlík. Stavební práce byly zahájeny loni v listopadu, hotovo má být do 9. prosince.

 

Fotogalerie
4 fotografie