„Součástí projektu je také odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova – Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy lokality,“ popsal vedoucí magistrátního odboru Pavel Grisník.

Nová trať má pomoci vyřešit dopravní situaci v rychle se rozvíjející lokalitě Borská pole, kam zatím zajíždí pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. „Počet cestujících přepravených na Borská pole v pracovní den v čase od 5 do 21 hodin v jednom směru je zhruba 6 300 osob. Z toho ve směru z Bor přijíždí 3 900 osob a ve směru z centra 2 400 osob. Dále v trase Bory - Západočeská univerzita přijíždí 1 900 osob. V opačném směru jsou čísla obdobná,“ řekl náměstek primátora Petr Náhlík.

Odlehčí se autobusům

Většina cestujících přitom musí několikrát přestoupit. To po vybudování nové tramvajové trati při cestách z centra k univerzitě již nebude nutné. Odpadne tak nárazové přetížení autobusů.

 „Pro město je klíčový i přestupní terminál u úřadu práce, ten nově umožní přestup z příměstských autobusových linek z Přešticka a Nýřanska na linky MHD. To zlepší dostupnost Plzně pro studenty Západočeské univerzity i zaměstnance pracující v průmyslové zóně Borská pole a sníží počet aut dojíždějících do města,“ dodal Náhlík.

 „Smlouvu chceme podepsat co nejdříve, také předat staveniště, aby se mohlo začít pracovat koncem srpna či začátkem září. Akce potrvá dvě stavební sezony, v roce 2020 by mělo být hotovo,“ doplnil náměstek primátora Pavel Šindelář.

Na novém úseku trati vzniknou tři zastávky, a to u úřadu práce, před přemostěním silnice I/27 a na konečné. Náklady se pohybují kolem 480 milionů bez DPH.

Město projekt a stavbu připravovalo několik volebních období, do získání pozemků dalo kolem 170 milionů korun. Tramvaj je nejrychlejším dopravním prostředkem, co se týká osobní přepravy, v souvislosti s touto investicí proto předpokládáme další rozvoj Borských polí,“ dodal primátor Martin Zrzavecký.

VIDEO: Jedineční tramvaj KT4D.

Video
Video se připravuje ...

O jedinečné tramvaji KT4D s Robertem Marou z DPP. Jiří Marek