Od časných sobotních hodin bude obousměrně přerušen tramvajový provoz v Kolbenově ulici. Důvodem je rekonstrukce tramvajové trati, která si vyžádá bezmála 4 měsíce. Tramvaje tudy přestanou jezdit od 3. března, přičemž plánované obnovení provozu se odhaduje ke dni 30. června.

Dopravní omezení se týká 2 denních tramvajových linek a 1 noční. Linka č. 8 bude po dobu oprav tratě vedena ze zastávky Nademlejnská, pokračovat přes Hloubětín na obratiště Lehovec. Trasa linky č. 16 bude provizorně ukončena dočasně zřízenou výstupní zastávkou Vysočanská. Nejinak tomu bude i v případě noční linky č. 94.

Rekonstrukce umožní rychlejší jízdu

Po rekonstrukci se mohou cestující těšit na rychlejší jízdu, kterou nyní omezovaly dosluhující velkoplošné panely,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Aneta Řehková. „Obě nástupiště zastávky tramvají Poštovská navíc budou nově bezbariérové, opatřené navigačními prvky pro nevidomé a slabozraké.“

Kolbenovu obslouží metro a autobusy

Až do léta se budou muset lidé v oblasti Kolbenovy ulice spokojit jedině s metrem, nebo se zřízenými náhradními autobusovými linkami. DPP za tím účelem zřídí náhradní autobusovou linku X16, respektive X94. Ty tramvaje nahradí v trase Poliklinika Vysočany – Kolbenova – Lehovec – Hloubětín a zpátky.