Prasata nejsou vybrána náhodou. „Orgány, fyziologie i anatomie jsou podobné jako u člověka. I chování tkání je podobné, takže vše, co se studenti u nás naučí, je pro ně přenositelné do praxe,“ vysvětlil vedoucí Letní školy experimentální chirurgie Václav Liška.

Video
délka: 01:10
1080p 720p 360p

Medici v Plzni operují v rámci Letní školy experimentální chirurgie přeštická prasata. Romana Vébrová

Během dvoutýdenního kurzu si medici vyzkoušejí různé chirurgické výkony. Nejprve na vepřových pacičkách zkoušejí stehy a uzlení. Pak teprve přecházejí na živá zvířata. „Otevřou břišní dutinu, odstraní žlučník, po částech odstraňují slezinu, kterou musejí prošívat, aby nekrvácela. Pak odstraňují ledviny, dělají spojky na střevě, sešívají cévy, močovod,“ vypočetl Liška.

Přeštík, jak se tomuto plemenu prasat říká, je po celou dobu v narkóze, stará se o něj anesteziolog. Jediný rozdíl oproti operaci člověka je ten, že zvíře se již neprobudí.

Šance pro mediky

„Je to jedinečná příležitost. Jako studenti můžeme během studia chodit asistovat k operacím, ale nikdy se nedostaneme k tomu, abychom mohli sami vykonávat nějaký zákrok,“ popsal student 4. ročníku medicíny Jan Zapletal.

Studenti si během kurzu vyzkoušejí prakticky všechny práce, které se odehrávají na operačním sále. „Mohou si vyzkoušet i práci anesteziologa, pustíme je k tomu. Například mohou pod naším dozorem prase zaintubovat či zavést intravenózní kanylu,“ popsala lektorka Michaela Peltanová.

Etická stránka

Přeštíky pro Letní školu kupují z farmy na severním Plzeňsku. „Pět až sedm dní jsou pak u nás v karanténě. Přeštická prasata vybíráme záměrně, jsou odolnější, co se infekcí týče,“ řekl Liška. Během dvou týdnů pak studenti odoperují 16 prasat.

Prasata jsou umístěná ve speciální místnosti s vyhřívanou podlahou. Mají dostatek vody i krmení. Před operací je anesteziolog zklidní léky, zvíře je pak uvedeno do hluboké narkózy, nevnímá, necítí žádnou bolest. Prostě usne a už se neprobudí.  Velký důraz se klade na použití co nejmenšího počtu zvířat.

Letní škola experimentální chirurgie

Dvoutýdenní Letní škola je určena studentům lékařských fakult od 3. ročníku. Zájemci se hlásí prostřednictvím internetu, přikládají i motivační dopis. Komunikačním jazykem školy je angličtina. Letošních studentů je 31, většina je ze zahraničí. Čtyři jsou z České republiky, z toho dva z plzeňské lékařské fakulty. Cena školného je 1200 euro.

Fotogalerie
19 fotografií