Na hřbitově jsou pochováni například arciděkan plzeňský a zakladatel Sokola v Plzni František Herold, Tomáš Cimrhanzl, který v 19. století dvacet let vedl plzeňskou knihovnu, zachránce Husova rodného domku v Husinci Antonín Kludský či  Jindřich Mikolecký, který se zasloužil o rozvoj Škodovky i města.

„Je zde také hrobka významné měšťanské rodiny Rohrerovy, která se zasloužila o výsadbu veřejného sadu v místech za dnešní Kollárovou ulicí, renovovaná hrobka rodiny Emanuela Klotze, majitelů cihelen, stavebních a železářských firem nebo náhrobek připomínající rodinu Brožíkových, vlastníků významné továrny na kočáry,“ uvedla Irena Tolarová ze Správy veřejného statku.

Hřbitov byl v roce 1904 úředně zrušen. Postupně pustl a stal se cílem vandalů.  „Od roku 1974 se zásluhou lidí z dobrovolného spolku začal vracet do své původní podoby, a to včetně kostela Všech svatých,“ řekla mluvčí magistrátu Eva Barborková s tím, že v současné době se o hřbitov stará Správa veřejného statku. V areálu jsou rovněž stále činní aktivisté, kteří posilují drobnou údržbu a pravidelnými kontrolami se snaží zamezovat vandalismu.

Hřbitov zaujímá rozlohu přibližně 1,4 hektaru. V minulých letech byla opravená obvodová zeď, márnice, centrální kříž i významné hrobky. „V současné době je další etapa rekonstrukce dokončena, náklady na obnovu přesáhly 12,8 milionu korun.

I nadále budou pokračovat opravy jednotlivých náhrobků, úpravy hrobových polí a instalace informačního systému v závislosti na finančních možnostech města,“ dodal náměstek primátora Petr Náhlík. Opravy hřbitova si v uplynulých 18 letech vyžádaly zhruba 20 milionů korun.

Místo posledního odpočinku plzeňských osobností bude od dubna do října přístupné každou první středu v měsíci, vždy od 9 do 18 hodin. Hřbitov bude možné navštívit i v jiné dny, ale po předcházející telefonické domluvě se správcem, tedy Správou veřejného statku města Plzně. Vstup je volný.

VIDEO: Opravovaný kostel v Šitboři na Domažlicku se hřbitovem původních německých obyvatel.

Fotogalerie
4 fotografie