Lom se jmenuje Mladecko podle sousední obce, leží ale v katastru Litultovic. Těžilo se v něm do roku 1993. Pak začala jeho dlouholetá revitalizace. „Poslední kámen se tam vytěžil ale až v roce 2018,“ uvedl starosta městyse Jan Birgus.

Současný majitel podle něj chce vytěženou jámu využít jako skládku, zavézt ji hodlá stavebním odpadem a skrývkovou zeminou. Lom by se měl zasypávat 11 let. Pojmout by měl okolo milionu m3 materiálu. Se záměrem firmy ale obyvatelé Litultovic i dalších pěti obcí nesouhlasí.

Zavázali se pro rekultivaci

Když nový majitel odněkud z jižní Moravy lom kupoval, zavázal se k jeho rekultivaci. Teď jsme se najednou dozvěděli, že začal běžet na odboru životního prostředí krajského úřadu proces EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) v souvislosti se zavezením lomu stavebním odpadem,“ řekl starosta pro místní tisk Region Opavsko a pokračoval:

„My s tím samozřejmě nesouhlasíme a hodláme kraji poskytnout z odborného hlediska naše negativní stanovisko, a to i z pohledu vlastnického, jelikož jsme majiteli části lomu. Máme na to ale jen měsíc.“

Bojí se o vodu

Proti záměru zasypat lom vznikla i petice, kterou už podepsala tisícovka lidí. Podpisové archy jsou nejen v Litultovicích, ale i v dalších pěti obcích, které jsou napojené na sdílený vodovod a využívají vodu z litultovických vrtů.

„Lom se už částečně zaplnil podzemní vodou. Stejná zemní voda zásobuje naše tři vrty, které dodávají vodu čtyřem tisícům obyvatel. Obáváme se, že by odpad mohl kontaminovat vodu. Na vrtech jsme závislí. Je na ně napojený skupinový vodovod pro šest obcí. Pochybujeme, že někdo bude kontrolovat každé auto, které tam odpad přiveze,“ upozornil starosta.

Dalším důvodem je zvýšený provoz a s tím související hluk a prašnost. „Třetím důvodem je životní prostředí. V lokalitě se už usídlili chránění živočichové. Hnízdí tam například chráněný výr velký,“ podotkl starosta.

VIDEO: Na Kozmických loukách vypustili divoké hřebce.

Video
Video se připravuje ...

Na Kozmických loukách vypustili 14 divokých hřebců Tomáš Ptáčník

Fotogalerie
3 fotografie