Ostrava příští rok očekává příjmy ve výši 11,5 miliardy. K vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši takřka tři miliardy město využije hlavně úspory z předchozích let a částečně úvěr od České spořitelny. Kapitálový rozpočet se zapojením úvěrových prostředků bude nejvyšší v historii města. Rozpočet ve čtvrtek schválili zastupitelé.

Rozpočet počítá s tím, že na běžné výdaje město v příštím roce vynaloží 9,4 miliardy korun. Proti schválenému rozpočtu pro letošní rok je to nárůst o 1,5 miliardy. Navýšení způsobil především nárůst cen energií.

Stamiliony dopravě

Město výrazně navýší dotaci na dopravní obslužnost pro Dopravní podnik Ostrava, která vzroste o 371 milionů na více než dvě miliardy. Město už před časem avizovalo, že navzdory vysokému růstu nákladů na tuto službu nechce zdražovat jízdné a jeho výše zůstane zachována i v příštím roce.

U příspěvkových organizací se běžné výdaje zvýší o 94 milionů a o 340 milionů například vzroste neinvestiční dotace městským obvodům.

Domov důchodců i koncertní sál

Na investice je v rozpočtu vyčleněno 4,9 miliardy, z této částky zhruba miliarda korun zůstane uložena v účelových fondech na strategické investice města. Přímo tak město plánuje proinvestovat takřka čtyři miliardy.

nvestice budou směřovat například do vodohospodářské infrastruktury, ale také na pokračující rekonstrukci domova pro seniory Korýtko, výstavbu hyperbarické komory v Městské nemocnici Ostrava, obnovu Grossmannovy vily či výstavbu nového koncertního sálu a rekonstrukci Domu kultury města Ostravy nebo dokončení sportovní haly v Třebovicích.

VIDEO: Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) k vánočním trhům.

Video
délka: 01:24.13
Video se připravuje ...

Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) k vánočním trhům. Karel Janeček