„Stovky lidí požádaly o kotlíkovou dotaci, v ulicích jezdí nové nízkoemisní nebo neemisní vozy a lidé také najezdili desítky tisíc kilometrů na sdílených kolech,“ popsala další důvody zlepšení ovzduší ve městě mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Největší regionální znečišťovatelé také více přispěli do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Ty pak jezdí do hor na ozdravné pobyty.

Pomohly i mírné zimy

Loni byla vyhlášena jen jedna smogová situace v lednu, která trvala 94 hodin. Z měření odborníků vyplývá, že ve vzduchu bylo za rok celkově méně prachu.

Za tato pozitivní čísla, nejlepší za posledních pět let, vděčíme z velké části teplejšímu počasí a lepším rozptylovým podmínkám. Mírné zimy znamenají kratší topnou sezonu a tedy menší množství uvolněných škodlivin při vytápění. Zároveň s tím se projevují pozitivní efekty snižování emisí vypouštěných do ovzduší, ke kterým přispívají i opatření prováděná na území města Ostravy,“ řekla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší pobočky ČHMÚ v Ostravě.

Škodí domácí kotle na uhlí i emise z Polska

Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje významnou roli hromadění zplodin z lokálních topenišť, regionálního průmyslu, přeshraniční emise z Polska a také doprava.

Z hlediska znečištění ovzduší to byl rok výjimečný, oproti letům 2017, kdy byly smogovky vyhlášeny čtyřikrát, a 2018, kdy se tak stalo pětkrát. Samozřejmě že to souvisí s meteorologickými podmínkami, ale věřím, že pomohla také opatření, na kterých ve městě pracujeme, a i dále budeme,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

„Čistá“ auta Ostravy

Ekologickou flotilu města dohromady tvoří 64 vozidel, z toho 43 na CNG (stlačený zemní plyn) a 21 elektroaut. Nejvíce jich má k dispozici městská policie, a to 44 – většinu na CNG a 2 elektroauta, městské obvody jich mají 12 a magistrát 8. Pět vozidel je nákladních. V roce 2019 přibylo celkem 16 vozů, z toho 3 na CNG a 13 elektromobilů za necelých 15 milionů korun.

Ekologický park dopravního podniku

V roce 2019 jezdilo po městě 294 autobusů Dopravního podniku Ostrava, 172 z nich bylo nízkoemisních. Vozový park dopravního podniku bude do konce roku 2020 rozšířen o 61 autobusů na CNG, dva double deckery na CNG, další dva minibusy na CNG, další elektrobusy a v blízké budoucnosti také o deset autobusů na vodíkový pohon a první vodíkovou plničku v Ostravě.