Dešťová kanalizace je v havarijním stavu, při větších srážkách dochází k zatápění správní budovy Úpravny vod Ostravských vodáren a kanalizací. Proto se musí opravit ještě letos. Nedá se to udělat jinak, než cestu po dobu stavebních prací uzavřít,“ uvedla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

Objízdná trasa ve směru od Poruby povede po ulicích Mariánskohorská, Grmelova a Přemyslovců zpět na 28. října. Ve směru z centra krajského města bude křižovatka silnic 28. října, Plzeňská a Mariánskohorská průjezdná.

Uzavírka silnice za křižovatkou silnic 28. října, Plzeňské a Mariánskohorské směrem na Mariánské Hory a Hulváky potrvá od 14. do 31. října.

VIDEO: V srpnu v Ostravě odstřelili komín Strakáč.

Video
délka: 01:18.38

Komín po odpalu více než 100 kil trhaviny byl totálně zničen během několika vteřin. Karel Janeček