„Dílo nazvané Original Sin se stalo první letošní instalací festivalu Sculpture line, dlouhodobého uměleckého projektu, který formou instalací soch do veřejného prostoru zvyšuje kulturní a umělecký potenciál dané lokality,“ uvedla mluvčí DOV Eva Kijonková.

Umělecké dílo vzbuzuje velkou pozornost návštěvníků. Lidoop vzhlížející vzhůru k obloze má podle autora symbolizovat vzkříšení starověké civilizace.

Série Original Sin má být apelem na lidstvo, aby věnovalo větší pozornost podstatným věcem. U ostravského Velkého světa techniky bude instalace k vidění minimálně do září.

Ruowang (42) absolvoval studia na China Central Academy of Fine Arts. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých, veřejných i firemních sbírkách po celém světě. Jeho tvorba zahrnuje plastiky i malby. Například v roce 2013 vystavoval mimo jiné v jihokorejském parlamentu.

VIDEO: V červnu byla v Ostravě odhalena socha Karla Kryla.

Video
délka: 00:28

Slavnostní odhalení sochy Karla Kryla. Blesk.cz/Karel Dostál