V nemocnici končí přednosta Interní kliniky Arnošt Martínek, přednosta Ústavu soudního lékařství Igor Dvořáček a přednostka Ústavu patologie Jana Dvořáčková. Všichni odvolaní působí i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Martínek ve funkci děkana.

Zjistili jsme, že osm zaměstnanců fakultní nemocnice působí současně v soukromém subjektu, v laboratoři, která byla významně preferována při odesílání diagnostických vzorků. Tři z těchto zaměstnanců současně působí ve vedoucích funkcích a z tohoto důvodu jsem se na základě výsledku auditů a po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví rozhodl pro jejich odvolání,“ uvedl ředitel nemocnice Evžen Machytka.

Vzorky za 40 milionů

Podle dostupných informací se jedná o společnost CGB, jejíž majitelkou je právě Dvořáčková, působil v ní i její manžel Dvořáček a Martínek jako místopředseda dozorčí rady. Všichni stále působí i na lékařské fakultě. O napjatých vztazích mezi nemocnicí a fakultou se hovoří dlouho.

„Je známo, že na lékařské fakultě existuje celá řada vědeckých projektů, jejichž součástí je odesílání diagnostických vzorků do stejné laboratoře, vůči které jsou tito tři přednostové ve střetu zájmů. Je nanejvýš zajímavé, že všichni tři jsou vysoce postavení činovníci lékařské fakulty, takže se domnívám, že bohužel tam dochází ke stejnému problému,“ uvedl Machytka.

Podle něj do zmíněné firmy odcházela víc než půlka vzorků, jež z nemocnice směřovaly k externím subjektům. Celkem se údajně mělo jednat o objem vzorků za zhruba 40 milionů.

„V maximální možné míře chceme vybudovat vlastní zdroje. Pokud je nemáme nebo nebudeme mít, budeme preferovat státní subjekty. V případě, že budeme nuceni (vzorky) odesílat do soukromých subjektů, tak to podrobíme nějakému algoritmu, který bude naprosto transparentní,“ dodal Machytka k opatřením, která nemocnice zavede po výsledcích auditu.

Chaos a zmatek, fakulta má dva děkany

Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluk Němeček považuje odvolání přednostů nemocnice za osobní mstu. Podle něj je navíc chybně provedeno, protože by se mělo jednat o společný návrh nemocnice a Lékařské fakulty. „Pod odvoláním přednosty musí být podepsán děkan Lékařské fakulty,“ potvrdil mluvčí univerzity Adam Soustružník.

Martínek by si tak musel podepsat vlastní odvolání! Lékařská fakulta je nyní ve svízelné situaci, má toiž dva děkany. Krajský soud v Ostravě před několika dny zrušil rozhodnutí z roku 2016, jímž rektor Ostravské univerzity Jan Lata odvolal tehdejšího děkana Lékařské fakulty OU Pavla Zonču spojovaného právě s Machytkou.

„Mezi odvolanými přednosty není současný děkan Lékařské fakulty. Pokud je mi známo, z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě je od 4. července děkanem fakulty docent Zonča,“ uvedl Machytka.

Takovou interpretaci univerzita odmítá. Rektor naopak předběžným opatřením přikázal Zončovi, aby se dočasně zdržel výkonu funkce děkana, a Lékařské fakultě OU, aby mu výkon funkce neumožnila.

Ostravská Lékařská fakulta se proti odvolání tří přednostů Fakultní nemocnice Ostrava bude právně bránit.

VIDEO: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: Co říká na "popravu šnaidroidů" a jak zdůvodnil vyhazov pro Němečka?

Video
délka: 04:21
1080p 720p 360p

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch: Co říká na "popravu šnaidroidů" a jak zdůvodnil vyhazov pro Němečka? Jaroslav Šimáček, Blesk Zprávy