Z kostela toho po žhářském útoku v noci na 2. srpna příliš nezůstalo. „Přesto se stále v troskách nalézají zbytky předmětů, které dohledáváme. Svícny, něco z bohoslužebného náčiní, stavební detaily z kovu či umělecká výzdoba,“ řekl památkář Michal Zezula.

Zatím zkoumají odborníci pouze povrch spáleniště. O ohořelé trámy se postará těžká technika. Uvedl u spáleniště inženýr Antonín Závada, kterého církev pověřila zhotovením plánů nového kostela.

Video
délka: 02:08.06

Vyhořelý kostel v Gutech prohledávají archeologové. Zhotovením plánů nového svatostánku církev pověřila odborníka Antonína Závadu. Karel Janeček

Výstavbu nového kostela by měla krýt pojistka. Co se týká interiérů, ty by měla zaplatit veřejná sbírka. „Probíhá od úterý 8. srpna na dobu neurčitou, a to formou shromažďování příspěvků na zvláštní bankovní účet číslo 7657654/0300,“ uvedl Patrik Žondor třinecké radnice.

Fotogalerie
14 fotografií