Výjimečná škola by mohla vzniknout v areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a její absolventi by ideálně mohli pokračovat ve vysokoškolském studiu na této škole. „Je to zatím jakási vize, je to na začátku. Budeme se muset pobavit o tom, do jaké míry tam ty prostory budou. Ale myslím si, že možnosti tady jsou,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Lyceum by podle něj bylo čtyřleté a kraj by chtěl otevřít několik tříd. „Chtěli bychom se orientovat na oblast průmyslu 4.0. To je věc, která je nesmírně důležitá a atraktivní pro budoucnost,“ řekl hejtman. Průmyslem 4.0 se označuje současný trend, kdy výrobu stále více ovlivňují informační technologie a automatizace, říká se mu také čtvrtá průmyslová revoluce.

„Chceme využít toho, že by se to postavilo v rámci areálu Vysoké školy báňské, čímž bychom dosáhli toho, že by na tomto lyceu mohli působit i pedagogové z vysoké školy a také by žáci nebo studenti tohoto lycea mohli využívat laboratoří, které má vybudovány vysoká škola. To znamená, chceme dosáhnout toho, že si ti profesoři, odborní asistenti vychovají své budoucí studenty na vysoké škole,“ dodal hejtman.

Moravskoslezský kraj se snaží podporovat technické vzdělávání i na svých středních školách. „My jsme v minulých letech neustále školy integrovali, dávali dohromady a v podstatě jsme zapomněli na to, že to technické školství potřebuje podpořit. Těch odborných škol, které jsou skutečně excelentní, není mnoho. Já jsem rád, že je tady máme, a budeme tou cestou dále pokračovat,“ řekl hejtman.

VIDEO: Světový úspěch! Čeští vědci vyvinuli nejpevnější slitinu titanu! Pomůže lékařům.