Nový asfaltový povrch by měl být hotov na konci prázdnin. „Vyšli jsme vstříc požadavkům místních občanů. Oprava komunikace souvisí s již realizovanou výstavbou nového chodníku v daném úseku. Je žádoucí, aby obě akce byly dokončeny současně,“ uvedl náměstek primátora Karel Deutscher (ČSSD).

Výstavba chodníku bude stát necelých pět milionů korun, oprava komunikace pak více než sedm milionů korun. „Oprava zahrnuje frézování asfaltového krytu vozovky včetně výměny kompletních podkladních vrstev. Komunikace bude v celé své délce rozšířena na šest metrů, přičemž bude nutné část úseku odvodnit a v komunikaci vybudovat osm uličních vpustí,“ upřesnil Jaromír Kohut, předseda představenstva technických služeb, které mají stavbu na starosti.

Během úplné uzavírky bude automobilová doprava vedena po místních komunikacích Valcířská a Dlouhá. Cestující autobusy musí počítat s tím, že po dobu opravy bude dočasně zrušena zastávka u mateřské školy a zastávka u požární zbrojnice bude přemístěna k hlavní silnici na Vratimovskou ulici.