Město budovu vlastní a oběma institucím ji pronajímá. Pokud univerzita budovu odkoupí, bude muset investovat do její opravy.

Masarykova univerzita spolu se svými partnery budovu, v níž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, kvalitně a smysluplně celoročně využívá a chce v tom v budoucnu pokračovat. Ze strany města jde zároveň o jasnou deklaraci, že neuvažuje o prodeji nemovitého majetku na Jakubském a Moravském náměstí developerům a že má zájem na tom, aby v centru Brna i nadále působila silná kulturní a akademická komunita," uvedla Vaňková.

Primátorka dodala, že město i nadále ve spolupráci s univerzitou hledá náhradní prostory pro kino Scala a pracuje na úpravě Sálu Břetislava Bakaly pro Divadlo Bolka Polívky.

Objekt, ve kterém se sály nachází, byl postavený téměř před 100 lety. Jde o železobetonovou stavbu, která svým konstrukčním i materiálovým řešením odpovídá době svého vzniku.

Při přípravě rekonstrukce střechy našli odborníci trhliny, u kterých si zprvu nebyli jistí jejich stářím a nebezpečností. V únoru začaly trhliny monitorovat přístroje, které umožnily oběma institucím dokončit sezonu.

Letní stavebně-technický průzkum ukázal, že problémy jsou i na nosných sloupech v úrovni stropu nad kinem. Město má zatím naplánovanou další část stavebně-technického průzkumu na leden a únor příštího roku. „Vedení univerzity nabídku projedná během čtvrtka,“ uvedla stručně její mluvčí Simona Polcarová.

VIDEO: Otec a syn Polívkovi o herecké profesi

Video
délka: 04:50.76
Video se připravuje ...

Otec a syn Polívkovi o věrnosti i herecké profesi: V čem Jan bude jako otec a v čem ne? David Turek