Obě místa, nazývaná kvůli nedotčené a divoké přírodě moravská Amazonie, jsou totiž největšími líhništi komárů v České republice.

Během tohoto týdne kvůli ochraně místních obyvatel, turistů, ale i zvěře v oborách navíc lesníci ošetří postřikem i další podmáčené vodní plochy v okolí Břeclavi, Lanžhota a vesnic na Podluží.

Do obory Soutok je přitom kvůli zatopeným cestám a loukám vstup zakázán už od dubna. Výjimkou je přístupová cesta z Břeclavi k zámečku Pohansko. „Ta je už bezpečná a zákaz se na ni nevztahuje,“ upozornil šéf Polesí Soutok Juraj Stehlík.

Do lužních lesů se nesmí do 15. května

Zákaz vstupu do příhraničních lesů se Slovenskem a Rakouskem je platný až do 15. května. Úřady jej vydaly v souvislosti s povodňovou situací na Moravě, Dyji a Kyjovce. Nyní ho využijí i kvůli aplikaci postřiku. „Došlo tam k zaplavení rozsáhlých komplexů lesa v oboře Soutok v katastrálních územích Břeclav a Lanžhot,“ upřesnily Lesy ČR.

Veřejnost může být podle lesníků ohrožena na zdraví a životech při vstupu a pohybu v zaplavených částech lesních porostů. „Existuje nebezpečí samovolného vyvrácení podmáčených stromů. Současně je zvěř, pohybující se na omezeném nezaplaveném prostoru, v důsledku pohybu veřejnosti koncentrována do míst, kde vznikají nadměrné škody na lesních porostech,“ vypočítali rizika lesníci.

VIDEO: Oboru Soutok zaplavila v půlce dubna velká voda, nesmí se do ní až do 15. května.

Video
Video se připravuje ...

Oboru Soutok zaplavila velká voda, nesmí se do ní. Městský úřad Břeclav

Fotogalerie
9 fotografií