„S ohledem na současné zvýšené průtoky v řekách Dyji, Moravě a Kyjovce a zaplavení rozsáhlých komplexů lužních porostů požádaly Lesy ČR městský úřad o dočasné omezení vstupu veřejnosti do obory Soutok v katastrálních územích Břeclav a Lanžhot,“ uvedla mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Důvody jsou hned dva. „Veřejnost může být ohrožena na zdraví a životě při vstupu a pohybu v zaplavených částech lesních porostů. Současně je zvěř, která se pohybuje již tak na omezeném nezaplaveném prostoru, kvůli pohybu veřejnosti dále koncentrována do míst, kde vznikají nadměrné škody na lesních porostech,“ vysvětlila radnice.
Video
Video se připravuje ...

Oboru Soutok zaplavila velká voda, nesmí se do ní. Městský úřad Břeclav

Soutok je největší tuzemskou oborou. Zaujímá plochu 4 232 hektarů, z toho 3 395 hektarů jsou lesy. Rostou v ní např. habr s obvodem kmene i přes 4,5 metru. Nachází se v ní zámečky Pohansko a Lány i významné staroslovanské sídliště. Nařízením radnice je zavřena do 15. května.

Fotogalerie
7 fotografií