Podvodný e-mail chodí na různé adresy. „Odesílatel těchto e-mailů se vydává za různé pracovníky úřadu nebo zástupce vedení města. Zpráva po formální stránce působí poměrně důvěryhodně. Obsahuje informaci o tom, že s příjemcem byl sdílen dokument, a odkaz na formulář, kterým se má uživatel 'přihlásit', aby si dokument stáhnul. Přes tento formulář dochází k vlastnímu sběru dat," uvedla Radka Loukotová z tiskového oddělení města.

Adresy z adresáře úřadu

Technice se podle ní říká phishing. „Protože je v některých případech obtížné riziko rozpoznat, zvlášť pokud se odesílatel tváří jako důvěryhodná osoba, což představitelé města pro mnoho lidí jsou, tuto skutečnost zveřejňujeme a varujeme potenciální příjemce e-mailu. Zdá se, že seznam sekundárních cílů se bere z adresářů zaměstnanců magistrátu, více ohroženi jsou tedy ti, kteří s úřadem pravidelně komunikují,“ uvedla Loukotová.

S výjimkou elektronické pošty nebyl dotčen žádný další systém. „V tuto chvíli nemáme zprávy o tom, že by byly ohroženy osobní údaje zaměstnanců nebo klientů města ani chod agendových informačních systémů, které poskytují služby občanům. Situaci však nadále monitorujeme,“ dodala. Podle ní situace nijak neohrožuje chod úřadu ani žádné agendy.

VIDEO: Šéf policejního oddělení kybernetické kriminality Stanislav Kovárník k podvodům na internetu.

Video
délka: 03:04.84
Video se připravuje ...

Šéf policejního oddělení kybernetické kriminality Stanislav Kovárník k podvodům na internetu Zdeněk Matyáš