„Odkryli jsme zatím jen malý úsek plánované trasy mezi Moravským Pískem a Bzencem. Už nyní jde ale i mimořádné nálezy. Můžeme prokázat, že u Moravského Písku vznikla 2,5 tisíce let př. n. l. osada, která tam fungovala kontinuálně až do 10. až 11. století, tedy 3,5 tisíce let!“ uvedl vedoucí archeologického výzkumu Jan Vízner.

Jak byla osada velká, se nedá zatím upřesnit. „Určitě měla minimálně desítky obyvatel. Dokonce se nám tam podařilo najít keltskou železářskou pec přibližně z 3. stol př. n. l. s částečnou destrukcí klenby. Ta byla plná železářské strusky a keramiky. Velmi výrazně to usnadnilo datování. Takovýto nález je naprosto mimořádný!,“ zdůraznil Vízner.
Video
délka: 01:27.87
Video se připravuje ...

Vedoucího archeologického výzkumu Jan Vízner ukazuje nově odkrytou významnou lokalitu. ŘSD

Kromě těchto nálezů se archeologům podařilo najít kostěné i kovové předměty, nástroje, šperky a sponky. „Zajímavé je i to, že množství nálezů je nejen u Moravského Písku, ale i u Bzence. Předpokládáme, že se jednalo o dvě velmi staré samostatné osady vzdálené od sebe asi tři kilometry,“ upřesnil vedoucí archeologického výzkumu.

Archeologové budou zkoumat oblast ještě určitě několik měsíců. Oceňují, že nálezy jsou prakticky hned pod ornicí, tedy přibližně v půlmetrové hloubce. Dálniční úsek mezi oběma obcemi má být zprovozněn v roce 2025.
Fotogalerie
12 fotografií