Z nově objeveného pohřebiště archeologové prozkoumali deset hrobů v různém stavu. Některé hroby jsou uloženy velice mělce a v minulosti je narušila eroze nebo lidská činnost jako orba, stavba plynovodu či pokládání inženýrských sítí. Je navíc jisté, že stavebníci nálezy úřadům zamlčeli.

Video
délka: 03:26.87

Archeologové udělali rekonstrukci nálezů po Římanech v Rakousku, vojenský tábor by měl podle nich přibižně odpovídat tomu brněnskému. Archaia Brno

„Zemřelí jsou pohřbeni v natažené poloze na zádech v poměrně rozměrných hrobových jámách tvaru obdélníku se zaoblenými rohy. Hroby jsou orientovány přibližně směrem východ – západ, přičemž bylo pozorováno, že muži jsou orientováni lebkou k východu, zatímco ženy k západu,“ popsal archeolog Miroslav Popelka.

Podle Popelky je nález pozoruhodný hlavně z důvodů, že znalci vždy hovořili o centrálním pohřebišti situovaném do Starého Města či uherskohradišťských Sadů, tedy velkomoravských sídel. „Nyní tady máme novou lokalitu tohoto druhu, jejíž průzkum bude rozhodně ještě zajímavý,“ zdůraznil archeolog.  

Záušnice i nože

Největší zájem je pochopitelně upřen na výbavu zemřelých v hrobech. Nechybí předměty typické pro období po pádu Velké Moravy. Ženské hroby obsahují stříbrné či postříbřené záušnice, v mužských nechybí většinou železný nůž či jiné drobné předměty denní potřeby.

Zvláštností je trojcípá parohová schránka plošně zdobená dekorem sestávajícím ze složitých propletenců. V jednom z míst posledního odpočinku obyvatele této lokality našli archeologové denár Štěpána Uherského, zakladatele uherského státu. Majitel mince žil v první polovině 11. století.

Fotogalerie
5 fotografií