Rakušané napojili dva meandry na své straně, jeden napojilo Povodí Moravy na české straně. „Z řeky, která byla v minulosti narovnána a desítky let tvořila nepřekonatelnou státní hranici, se stala řeka, u které se setkáváme s našimi kolegy z Rakouska,“ uvedl David Veselý, který v projektu zastupuje českého správce toku Povodí Moravy.

Nejcennější lužní lesy

Dyji společně s řekou Moravou obklopuje největší a ekologicky nejcennější komplex lužních území střední Evropy. Napřímením toku v 70. a 80. letech 20. století se tok zkrátil téměř o 3,2 kilometru. Napojení meandrů je součástí opatření proti dopadům sucha, mimo jiné se tím zpomalí odtok vody z krajiny.

„Každý metr koryta, který řece vrátíme, zvyšuje šanci, že voda zůstane na jižní Moravě, kde ji tolik potřebujeme. Neodteče pryč a zlepší vodní bilanci zdejších lužních lesů,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V místě hnízdí i vzácný orel královský, odhaduje se, že v ČR žije zhruba deset párů tohoto dravce. Práce na napojování byly po dobu jeho nízdění přerušené.

Výzvu při projektování představovala hranice mezi oběma státy, která vede středem Dyje a změna jejího toku by tedy znamenala i změnu státní hranice. Aby zůstala stálá, vodohospodáři i přes napojení meandrů zachovali současné koryto řeky.