Metoda je klíčová k získání dat o této nemoci právě z pohledu buněčné imunity, o které se zatím ví velmi málo. Navíc může pomoci i v léčbě.

K testování získané buněčné imunity používají vědci tzv. peptivátory. Ty jsou odvozeny od proteinů, které virus nese ve své struktuře. „Po styku peptivátoru s buňkami pacienta, který se s virem setkal, dokáže navodit usmrcení buněk napadených virem a zesílit odpověď imunitního systému,“ řekla docentka Irena Koutná, vedoucí centra.

Najdou v Brně slibný způsob léčby koronaviru?

Takové lymfocyty lze podle ní pokládat za paměťové a přetrvávají v těle dlouhodobě, mnohem déle než protilátky. „Získávání specifických lymfocytů z krve pacienta, který onemocnění prodělal, a jejich transplantace je obecně považováno za velmi slibnou léčbu koronaviru,“ zdůraznila Irena Koutná.

Vědci z Brna se budou nyní snažit získat co nejvíce vzorků krve vyléčených pacientů, aby mohli co nejpřesněji zjistit, jak se chová buněčná imunita v závislosti na průběhu tohoto onemocnění.

Nové poznatky budou sdílet se světovou vědeckou komunitou. „Zjistíme, jaké je procento paměťových buněk, které by mohly být lidem transplantovány. Bez těchto znalostí nelze přejít k vývoji samotného léčiva,“ nastínila vědkyně z Brna.

VIDEO: Babiš promluvil o rouškách u kadeřnic. A je pro vyšší ošetřovné u rodičů dětí ve školkách.

Video
Video se připravuje ...

Babiš: Promluvil o rouškách u kadeřnic. A je pro vyšší ošetřovné u rodičů dětí ve školkách. Blesk TV