Přeložená silnice povede přes Kančí oboru. Tamní pozemky jsou  ve vlastnictví státu, nárokuje si je ale šlechtický rod Lichtenštejnů. Starosta Břeclavi Svatopluk Peček (63, ANO) proto raději oslovil i právníky knížete, zda proti obchvatu města nemají námitky.

„Reakce nás potěšila. Kníže chápe situaci a potřeby Břeclavanů. Plně podporuje výstavbu obchvatu a je ochoten maximálně vyjít vstříc potřebám Břeclavi,“ uvedl starosta Břeclavi. To výrazně usnadňuje přeložení silnice.

Zmizí tranzitní doprava

V současné době jezdí centrem města po silnici I/55 přibližně 20 tisíc aut denně. Přeložení silnice z centra úplně vyvede tranzitní dopravu.O kolik aut centrem projede méně, si ale přesně netroufneme odhadnout,“ vysvětlil mluvčí radnice Jiří Holobrádek. Silnice I/55 vede z Olomouce, přes Otrokovice, Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav do Rakouska.

S výstavbou obchvatu města mohou silničáři začít hned poté, co v přírodě nahradí škody, které vzniknou výstavbou obchvatu v evropsky významné lokalitě Natura.

„Jedná se například o vybudování lesních tůní, výsadbu a úpravu lesních a lučních porostů, výsadbu solitérních dřevin a alejí, nebo instalaci ptačích budek pro zpěvné ptactvo a hnízdních podložek pro čápy. Z 25 opatření je 22 už dokončeno, na jednom se pracuje a zbývající dvě budou zahájena ještě letos na podzim. Dokončena by měla být do konce února 2020,“ dodal starosta. Obchvat by měl být poté vybudován do několika let.

Název mostu nezmění

Radnice se zároveň zabývala možností přejmenovat Fučíkův most v centru města. Jméno komunistického předáka popraveného v období druhé světové války totiž některým „leží v žaludku“ a navrhovali změnu na most Václava Havla, popřípadě aby se vrátil původní název Baranovský most.

Ve středu se tím zabývala rada města. Ta dala na doporučení kulturní komise, která se změnou názvu nesouhlasila,“ vysvětlil mluvčí radnice.

VIDEO: Břeclav si problémy řidičů v centru města dobře uvědomuje, rozmístila proto na svém území kamery, které monitorují provoz na frekventovaných místech. Řidiči tak mají možnost jet alternativní trasou.

Video
délka: 00:37.07

Kamery v Břeclavi radí řidičům, ukazují provoz na rušných místech města. Hynek Zdeněk, blesk.cz