Polívka komentoval svůj příjezd s patřičným nadhledem a narážkou na aktuální složitou dopravní situaci ve městě. „Nebylo to vůbec lehké, s těmi psy v dopravě. Navíc šlo kolem několik fenek," prohlásil s úsměvem.

Odpoledne plné legrace zpestřili klauni na chůdách a jejich workshop, jak se podobnému umění naučit. Nechybělo malování na obličej, rozdávaly se klaunské nosy a motýlky z krepového papíru. Jediný strom na náměstí se díky desítkám balonkům s maskami změnil v rozkvetlý „klaunovník“. Hudebního doprovodu se zhostil populární Rolling Stones Revival Band Brno.

Video
délka: 01:06

Klauni slavili v Brně u Jakuba svůj svátek. Zdeněk Matyáš

Program se poté přesunul z náměstí do foyeru Divadla Bolka Polívky na vernisáž výstavy Petra Válka, malíře, kreslíře, ilustrátora, básníka, tvůrce objektů a prapodivných hudebních nástrojů, lovce zvuků a experimentátora, (ne)hráče na hudební nástroje, bývalého kapelníka hudební skupiny důchodců Jarní vůně a svérázného filozofa všedních dnů.

Vyvrcholením programu se stalo na jevišti divadla další vydání Re-Kabaretu, dle tvůrců prudce zábavného, drze společenského a nekompromisně satirického pravidelného občasníku.

Den klaunů se letos slavil již počtvrté.

Video
délka: 00:51

Bolek Polívka přijel na oslavy psím spřežením. Zdeněk Matyáš

Fotogalerie
11 fotografií